Niesteroidowe leki przeciwzapalne chomikuj

Dodatkowo badania dowiodły, że selektywne inhibitory COX-1 mogą nie powodować wrzodów, jednak inhibitory obu form cyklooksygenazy są przyczyną zmian w przewodzie pokarmowym. Udowodniono, że COX-2 odgrywa znaczącą rolę w gojeniu uszkodzeń błony śluzowej jelita grubego psów (6). Cytowani autorzy wykazali, że hamowanie COX-2 w przypadku zapalenia jelita grubego skutkowało zaostrzeniem procesu zapalnego, prowadzącym do perforacji i śmierci (24). Najbardziej intensywne uszkodzenie przewodu pokarmowego zaobserwowano w przypadkach hamowania zarówno COX-1, jak i COX-2 (17, 24). Stąd też stosowanie inhibitorów nieselektywnych (I i II generacji) jest obarczone większym ryzykiem skutków ubocznych niż stosowanie NLPZ selektywnych (III generacji). NLPZ nieselektywny zmniejsza produkcję śluzu (hamowanie COX-1, niedobór prostaglandyn) i osłabia ukrwienie błony śluzowej (hamowanie COX-2, niedobór prostacyklin) (24).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne chomikuj

niesteroidowe leki przeciwzapalne chomikuj

Media:

niesteroidowe leki przeciwzapalne chomikujniesteroidowe leki przeciwzapalne chomikujniesteroidowe leki przeciwzapalne chomikujniesteroidowe leki przeciwzapalne chomikujniesteroidowe leki przeciwzapalne chomikuj